Το έργο του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει

Με πραγματικά μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το σημαντικότερο έργο για την προστασία του νησιού μας, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, προϋπολογισμού 3.190.490 € χωρίς Φ.Π.Α, είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2005 εκδόθηκε η υπ΄ αριθμόν 121/2005 πράξη του ΣΤ΄ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πάρου και της Αναδόχου ΥΡΙΑ τεχνική. Με την απόφαση του ΣΤ΄ τμήματος ανεκλήθη η υπ΄ αριθμόν 410/2005 πράξη του Ε΄ κλιμακίου που εξεδόθη το Σεπτέμβριο του 2005 και με την οποία δεν επιτρέπονταν η υπογραφή της σύμβασης για δύο τυπικούς λόγους. Είναι προφανές ότι εάν ο Δήμος Πάρου δεν κατάφερνε, με την αίτηση ανάκλησης που υπέβαλε να μεταβάλει την αρνητική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τότε τα έργα ΧΥΤΑ όχι μόνον της Πάρου αλλά και άλλων επτά νησιών (Μυκόνου, Σύρου κ.λ.π.) θα έμπαιναν σε μια μεγάλη περιπέτεια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και στην καλύτερη περίπτωση θα έπρεπε να επαναδημοπρατηθούν . Εργαζόμενοι αθόρυβα, χαράζοντας μια συγκροτημένη νομική στρατηγική και βασιζόμενοι στην άψογη διαδικασία διαγωνισμού που ακολουθήσαμε, πετύχαμε την έκδοση της προαναφερόμενης θετικής απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ολοκληρώσαμε έτσι μια δαιδαλώδη διαδικασία εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων μέσα από μια υπερπροσπάθεια που ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο του 2003 κυριολεκτικά από το σημείο μηδέν. (όλο το ιστορικό του έργου παρατίθεται αναλυτικά στο συνοδευτικό κείμενο του παρόντος Δελτίου Τύπου). Τέλος, θέλουμε δημόσια να εξάρουμε την ειλικρινή συμπαράσταση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά ο οποίος μόλις ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο τον Αύγουστο για την αρνητική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έδωσε εντολή για την καθημερινή συνεργασία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου με το Δήμο Πάρου προκειμένου να επιτευχθεί η αρτιότερη δυνατή νομική τεκμηρίωση της αίτησης ανάκλησης που τελικώς κατετέθη στην κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χωρίς υπερβολή η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη όσο ποτέ άλλοτε. Πλέον, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι η υλοποίηση του πιο δύσκολου και μεγαλύτερου έργου στην ιστορία του Δήμου Πάρου ΚΛΕΙΔΩΣΕ οριστικά. Με το καλό, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα βάλουμε σύντομα και το θεμέλιο λίθο του έργου. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Χ.Υ.Τ.Α. - Το Μάρτιο του 2003 εκδόθηκε η έγκριση χωροθέτησης του έργου, για την οποία απαιτούνταν έξι εγκρίσεις συναρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσιών, οι οποίες λήφθηκαν όλες εντός των τριών πρώτων μηνών του 2003. - Τον Αύγουστο του 2003 εκδόθηκε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, διαδικασία που απαιτεί άλλες έξι εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις. - Το Δεκέμβριο του 2003, το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ποσό των 3.659.700 ευρώ, τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό έργου μέχρι σήμερα στην ιστορία του Δήμου Πάρου. - Το Δεκέμβριο του 2003, ο Δήμος προχώρησε στην αγορά των 105 στρεμμάτων που είχαν εντοπισθεί από το Συμβούλιο Περιοχής το 1997 για την υλοποίηση του έργου αυτού καταβάλλοντας στους ιδιοκτήτες από τον προϋπολογισμό του 2003, το ποσό των 217.000 ευρώ. - Από το καλοκαίρι του 2003 ο Δήμος κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να απεμπλακεί από τη δικαστική εμπλοκή, που προκλήθηκε από τις δύο αιτήσεις ακυρώσεως του έργου που υπεβλήθησαν ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και εκδικαζόταν τον Μάιο του 2004. Οι αιτήσεις ακυρώσεως τελικώς απεσύρθησαν. - Στις 15 Σεπτεμβρίου του 2004 το έργο δημοπρατήθηκε. - Στις 4 Ιουλίου 2005 με την 319/2005 το Δημοτικό Συμβούλιο κήρυξε τον ανάδοχο του έργου αποδεχόμενο την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού.